Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 (Bài học - 14 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 (Bài học - 14 quyển)
next

Giá tiền : 124.200 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 (Bài học - 14 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách  Giá Bìa
1. TOÁN 8/1 6.800 VNĐ
2. TOÁN 8/2 6.800 VNĐ
3. SINH HỌC 8 15.500 VNĐ
4. LỊCH SỬ 8 9.400 VNĐ
5. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 3.400 VNĐ
6. ÂM NHẠC & MỸ THUẬT 8 11.600 VNĐ
7. VẬT LÝ 8 6.400VNĐ
8. HÓA HỌC 8 9.600 VNĐ
9. ĐỊA LÝ 8 11.600 VND
10. NGỮ VĂN 8/1 8.500 VNĐ
11. NGỮ VĂN 8/2 7.800 VNĐ
12. CÔNG NGHỆ 8 14.800 VNĐ
13. TIẾNG ANH 8 12.000 VNĐ
  TỔNG CỘNG 124.200 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 (Bài học - 14 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách  Giá Bìa
1. TOÁN 8/1 6.800 VNĐ
2. TOÁN 8/2 6.800 VNĐ
3. SINH HỌC 8 15.500 VNĐ
4. LỊCH SỬ 8 9.400 VNĐ
5. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 3.400 VNĐ
6. ÂM NHẠC & MỸ THUẬT 8 11.600 VNĐ
7. VẬT LÝ 8 6.400VNĐ
8. HÓA HỌC 8 9.600 VNĐ
9. ĐỊA LÝ 8 11.600 VND
10. NGỮ VĂN 8/1 8.500 VNĐ
11. NGỮ VĂN 8/2 7.800 VNĐ
12. CÔNG NGHỆ 8 14.800 VNĐ
13. TIẾNG ANH 8 12.000 VNĐ
  TỔNG CỘNG 124.200 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Store 2: K14 Đường Hùng Vương, Kp3, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom Đồng Nai
Store 3: 30 QL1 A, ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.869.914 - 0903.743.294
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com