Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 (Bài học - 13 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 (Bài học - 13 quyển)
next

Giá tiền : 132.600 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 (Bài học - 13 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. CÔNG DÂN 10 5.900 VNĐ
2. ĐỊA LÝ 10 12.300 VNĐ
3. ĐẠI SỐ 10 8.400 VNĐ
4. TIẾNG ANH 10 13.700 VNĐ
5. HÌNH HỌC 10 5.500 VNĐ
6. HÓA HỌC 10 12.800 VNĐ
7. CÔNG NGHỆ 10 13.800 VNĐ
8. VẬT LÝ 10 13.400 VNĐ
9. SINH HỌC 10 10.000 VNĐ
10. LỊCH SỬ 10 12.000 VNĐ
11. TIN HỌC 10 8.500 VNĐ
12. NGỮ VĂN 10/1 8.500 VNĐ
13. NGỮ VĂN 10/2 7.800 VNĐ
  TỔNG CỘNG 132.600 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 (Bài học - 13 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. CÔNG DÂN 10 5.900 VNĐ
2. ĐỊA LÝ 10 12.300 VNĐ
3. ĐẠI SỐ 10 8.400 VNĐ
4. TIẾNG ANH 10 13.700 VNĐ
5. HÌNH HỌC 10 5.500 VNĐ
6. HÓA HỌC 10 12.800 VNĐ
7. CÔNG NGHỆ 10 13.800 VNĐ
8. VẬT LÝ 10 13.400 VNĐ
9. SINH HỌC 10 10.000 VNĐ
10. LỊCH SỬ 10 12.000 VNĐ
11. TIN HỌC 10 8.500 VNĐ
12. NGỮ VĂN 10/1 8.500 VNĐ
13. NGỮ VĂN 10/2 7.800 VNĐ
  TỔNG CỘNG 132.600 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Store 2: K14 Đường Hùng Vương, Kp3, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom Đồng Nai
Store 3: 30 QL1 A, ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.869.914 - 0903.743.294
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com