Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 (Bài học - 13 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 (Bài học - 13 quyển)
next

Giá tiền : 143.200 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 (Bài học - 14 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách   Giá Bìa 
 1. GIẢI TÍCH 12  7.800 VNĐ
2.  HÌNH HỌC 12  5.900 VNĐ 
3.  VẬT LÝ 12  13.400 VNĐ 
4.  HÓA HỌC 12  15.200 VNĐ 
5.  CÔNG NGHỆ 12  9.200 VNĐ 
6.  NGỮ VĂN 12/1  10.600 VNĐ 
7.  NGỮ VĂN 12/2  10.200 VNĐ 
8.  LỊCH SỬ 12  12.800 VNĐ 
9.  ĐỊA LÝ 12  14.800 VNĐ 
10.  CÔNG DÂN 12  6.000 VNĐ 
11.  TIN HỌC 12   6.800 VNĐ
12.  TIẾNG ANH 12  14.500 VNĐ 
13.  SINH HỌC 12  16.000 VNĐ
   TỔNG CỘNG 143.200 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 (Bài học - 14 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách   Giá Bìa 
 1. GIẢI TÍCH 12  7.800 VNĐ
2.  HÌNH HỌC 12  5.900 VNĐ 
3.  VẬT LÝ 12  13.400 VNĐ 
4.  HÓA HỌC 12  15.200 VNĐ 
5.  CÔNG NGHỆ 12  9.200 VNĐ 
6.  NGỮ VĂN 12/1  10.600 VNĐ 
7.  NGỮ VĂN 12/2  10.200 VNĐ 
8.  LỊCH SỬ 12  12.800 VNĐ 
9.  ĐỊA LÝ 12  14.800 VNĐ 
10.  CÔNG DÂN 12  6.000 VNĐ 
11.  TIN HỌC 12   6.800 VNĐ
12.  TIẾNG ANH 12  14.500 VNĐ 
13.  SINH HỌC 12  16.000 VNĐ
   TỔNG CỘNG 143.200 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Store 2: K14 Đường Hùng Vương, Kp3, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom Đồng Nai
Store 3: 30 QL1 A, ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.869.914 - 0903.743.294
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com