Đồ dùng gia đình

Đồ dùng gia đình bao gồm: thước dây, đồ điện, ổ khóa, xà bông...