Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 (Bài học - 13 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 (Bài học - 13 quyển)
next

Giá tiền : 114.500 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 (Bài học - 13 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. TOÁN 7/1 7.200 VNĐ
2. TOÁN 7/2 5.000 VNĐ
3. SINH HỌC 7 14.900 VNĐ
4. LỊCH SỬ 7 9.600 VNĐ
5. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 3.400 VNĐ
6. ÂM NHẠC & MỸ THUẬT 7 11.600 VNĐ
7. VẬT LÝ 7 5.500 VNĐ
8. ĐỊA LÝ 7 14.000 VNĐ
9. NGỮ VĂN 7/1 9.800 VNĐ
10. NGỮ VĂN 7/2 7.800 VNĐ
11. CÔNG NGHỆ 7 11.800 VNĐ
12. TIẾNG ANH 7 13.900 VNĐ
  TỔNG CỘNG 114.500 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 (Bài học - 13 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. TOÁN 7/1 7.200 VNĐ
2. TOÁN 7/2 5.000 VNĐ
3. SINH HỌC 7 14.900 VNĐ
4. LỊCH SỬ 7 9.600 VNĐ
5. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 3.400 VNĐ
6. ÂM NHẠC & MỸ THUẬT 7 11.600 VNĐ
7. VẬT LÝ 7 5.500 VNĐ
8. ĐỊA LÝ 7 14.000 VNĐ
9. NGỮ VĂN 7/1 9.800 VNĐ
10. NGỮ VĂN 7/2 7.800 VNĐ
11. CÔNG NGHỆ 7 11.800 VNĐ
12. TIẾNG ANH 7 13.900 VNĐ
  TỔNG CỘNG 114.500 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Store 2: K14 Đường Hùng Vương, Kp3, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom Đồng Nai
Store 3: 30 QL1 A, ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.869.914 - 0903.743.294
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com