Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 (Bài học - 13 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 (Bài học - 13 quyển)
next

Giá tiền : 97.700 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 (Bài học - 13 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. TOÁN 6/1 6.400 VNĐ
2. TOÁN 6/2 5.000 VNĐ
3. SINH HỌC 6 13.200 VNĐ
4. LỊCH SỬ 6 4.400 VNĐ
5. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 3.300 VNĐ
6. ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT 6 11.000 VNĐ
7. VẬT LÝ 6 6.000 VNĐ
8. ĐỊA LÝ 6 6.700 VNĐ
9. NGỮ VĂN 6/1 8.500 VNĐ
10. NGỮ VĂN 6/2 8.500 VNĐ
11. CÔNG NGHỆ 6 10.200 VNĐ
12. TIẾNG ANH 6 14.500 VNĐ
  TỔNG CỘNG 97.700 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 (Bài học - 13 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. TOÁN 6/1 6.400 VNĐ
2. TOÁN 6/2 5.000 VNĐ
3. SINH HỌC 6 13.200 VNĐ
4. LỊCH SỬ 6 4.400 VNĐ
5. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 3.300 VNĐ
6. ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT 6 11.000 VNĐ
7. VẬT LÝ 6 6.000 VNĐ
8. ĐỊA LÝ 6 6.700 VNĐ
9. NGỮ VĂN 6/1 8.500 VNĐ
10. NGỮ VĂN 6/2 8.500 VNĐ
11. CÔNG NGHỆ 6 10.200 VNĐ
12. TIẾNG ANH 6 14.500 VNĐ
  TỔNG CỘNG 97.700 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Store 2: K14 Đường Hùng Vương, Kp3, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom Đồng Nai
Store 3: 30 QL1 A, ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.869.914 - 0903.743.294
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com