Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 (Bài học - 9 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 (Bài học - 9 quyển)
next

Giá tiền : 78.300 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 (Bài học - 9 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. TIẾNG VIỆT 5/1 13.000 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 5/2 12.700 VNĐ
3. TOÁN 5 10.700 VNĐ
4. KHOA HỌC 5 11.000 VNĐ
5. LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 5 10.000 VNĐ
6. ÂM NHẠC 5 4.000 VNĐ
7. MỸ THUẬT 5 8.200 VNĐ
8. ĐẠO ĐỨC 5 3.800 VNĐ
9. KỸ THUẬT 5 4.900 VNĐ
  TỔNG  CỘNG 78.300 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 (Bài học - 9 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên Sách Giá Bìa
1. TIẾNG VIỆT 5/1 13.000 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 5/2 12.700 VNĐ
3. TOÁN 5 10.700 VNĐ
4. KHOA HỌC 5 11.000 VNĐ
5. LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 5 10.000 VNĐ
6. ÂM NHẠC 5 4.000 VNĐ
7. MỸ THUẬT 5 8.200 VNĐ
8. ĐẠO ĐỨC 5 3.800 VNĐ
9. KỸ THUẬT 5 4.900 VNĐ
  TỔNG  CỘNG 78.300 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Store 2: K14 Đường Hùng Vương, Kp3, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom Đồng Nai
Store 3: 30 QL1 A, ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.869.914 - 0903.743.294
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com