Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 (Bài học - 9 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 (Bài học - 9 quyển)
next

Giá tiền : 77.700 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 (Bài học - 9 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên sách Giá bìa
1. TOÁN 4 10.900 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 4/1 13.200 VNĐ
3. TIẾNG VIỆT 4/2 12.600 VNĐ
4. ÂM NHẠC 4 3.700 VNĐ
5. ĐẠO ĐỨC 4 3.800 VNĐ
6. KỸ THUẬT4 4.900 VNĐ
7. MỸ THUẬT 4 6.500 VNĐ
8. KHOA HỌC 4 10.500 VNĐ
9. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4 11.600 VNĐ
  TỔNG CỘNG 77.700 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 (Bài học - 9 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên sách Giá bìa
1. TOÁN 4 10.900 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 4/1 13.200 VNĐ
3. TIẾNG VIỆT 4/2 12.600 VNĐ
4. ÂM NHẠC 4 3.700 VNĐ
5. ĐẠO ĐỨC 4 3.800 VNĐ
6. KỸ THUẬT4 4.900 VNĐ
7. MỸ THUẬT 4 6.500 VNĐ
8. KHOA HỌC 4 10.500 VNĐ
9. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4 11.600 VNĐ
  TỔNG CỘNG 77.700 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 0613.869.914
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com