Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 (Bài học - 6 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 (Bài học - 6 quyển)
next

Giá tiền : 49.000 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 (Bài học - 6 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên sách Giá bìa
1. TOÁN 3 10.800 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 3/1 11.500 VNĐ
3. TIẾNG VIỆT 3/2 11.000 VNĐ
4. TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3 9.900 VNĐ
5. TẬP VIẾT 3/1 2.900 VNĐ
6. TẬP VIẾT 3/2 2.900 VNĐ
  TỔNG CỘNG 49.000 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 (Bài học - 6 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên sách Giá bìa
1. TOÁN 3 10.800 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 3/1 11.500 VNĐ
3. TIẾNG VIỆT 3/2 11.000 VNĐ
4. TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3 9.900 VNĐ
5. TẬP VIẾT 3/1 2.900 VNĐ
6. TẬP VIẾT 3/2 2.900 VNĐ
  TỔNG CỘNG 49.000 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 0613.869.914
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com