Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 (Bài học - 6 quyển)
prev
  • Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 (Bài học - 6 quyển)
next

Giá tiền : 47.500 VND

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 (Bài học - 6 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên sách Giá bìa
1. TOÁN 1 10.800 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 1/1 12.500 VNĐ
3. TIẾNG VIỆT 1/2 12.500 VNĐ
4. TẬP VIẾT 1/1 2.900 VNĐ
5. TẬP VIẾT 1/2 2.900 VNĐ
6 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1 5.900 VNĐ
 

 TỔNG CỘNG

47.500 VNĐ

Đặt hàng

Chi tiết

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 (Bài học - 6 quyển): có bán tại nhà sách Minh Hiệp.

STT Tên sách Giá bìa
1. TOÁN 1 10.800 VNĐ
2. TIẾNG VIỆT 1/1 12.500 VNĐ
3. TIẾNG VIỆT 1/2 12.500 VNĐ
4. TẬP VIẾT 1/1 2.900 VNĐ
5. TẬP VIẾT 1/2 2.900 VNĐ
6 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1 5.900 VNĐ
 

 TỔNG CỘNG

47.500 VNĐ

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Store 2: K14 Đường Hùng Vương, Kp3, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom Đồng Nai
Store 3: 30 QL1 A, ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0913.869.914 - 0903.743.294
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com