Bìa còng F4 5F FO-LAF07 (2 mặt si): có bán rất nhiều tại nhà sách Minh Hiệp.
- Sản phẩm được thiết kế đựng tài liệu, hồ sơ.
- Phù hợp với nhân viên văn phòng.
- Có thanh kèm giữ hồ sơ không bi bung ra.
- Sản phẩm có 2 màu: xanh dương và xanh đậm.

- Xuất sứ: Thiên Long, Việt Nam

Đặt hàng

Chi tiết

Bìa còng F4 5F FO-LAF07 (2 mặt si): có bán rất nhiều tại nhà sách Minh Hiệp.
- Sản phẩm được thiết kế đựng tài liệu, hồ sơ.
- Phù hợp với nhân viên văn phòng.
- Có thanh kèm giữ hồ sơ không bi bung ra.
- Sản phẩm có 2 màu: xanh dương và xanh đậm.

- Xuất sứ: Thiên Long, Việt Nam