Bút thiên long Gel-012 Doremon xanh
prev
  • Bút thiên long Gel-012 Doremon xanh
next

Bút thiên long Gel-012 Doremon xanh: Có bán rất nhiều tại nhà sách Minh Hiệp.
- Nét viết mảnh nhỏ, trơn êm, mực ra đều và không lem.

Đặt hàng

Chi tiết

Bút thiên long Gel-012 Doremon xanh: Có bán rất nhiều tại nhà sách Minh Hiệp.
- Nét viết mảnh nhỏ, trơn êm, mực ra đều và không lem.

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 0613.869.914
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com