Bấm kim lớn Kw-Trio 50LA ST - T01
prev
  • Bấm kim lớn Kw-Trio 50LA ST - T01
next

Bấm kim lớn Kw-Trio 50LA ST - T01: có bán rất nhiều tại nhà sách Minh Hiệp.
- Bấm kim lớn này với mục đích người sử dụng là bấm giấy tờ, tài liệu độ dày lên đến 100 tờ.
- Sản phẩm hay được dùng trong mấy chỗ đóng sách, đóng tài liệu.

 

Đặt hàng

Chi tiết

Bấm kim lớn Kw-Trio 50LA ST - T01: có bán rất nhiều tại nhà sách Minh Hiệp.
- Bấm kim lớn này với mục đích người sử dụng là bấm giấy tờ, tài liệu độ dày lên đến 100 tờ.
- Sản phẩm hay được dùng trong mấy chỗ đóng sách, đóng tài liệu.

Liên hệ:
Nhà Sách Minh Hiệp
Địa chỉ: 47/2 Đường QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 0613.869.914
Website: www.nhasachminhhiep.vn
Email: nhasachminhhiep.com@gmail.com